Registracija

  • Lozinka mora biti dugačka najmanje dvanaest (12) karaktera. Koristite velika i mala slova, brojeve i simbole kao ! " ? $ % ^ & )

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

je mlada, ali prepoznata institucija u naučnom, akademskom i obrazovnom sistemu Crne Gore, sa preko 120 objavljenih izdanja i naučnih publikacija. Osnovan je iz potrebe za modernim i kvalitetnim naučnim i obrazovanim kadrom koji bi radio u crnogorskom naučnom i obrazovnom sistemu. Fakultet je prepoznao potrebu na tržištu rada u prosvjetno-obazovnim i naučno-istraživačkim institucijama i organizacijama, pa svoje studente obrazuje u skladu sa savremenim tokovima nauke i obrazovanja. Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost studenti prvi put u Crnoj Gori imaju mogućnost učenja i profesionalnoga usavršavanja iz bogatoga naučnog i obrazovnog fonda koji proizvodi sam Fakultet prema vodećim svjetskim naučnim metodama, što je novitet u crnogorskom visokoškolskom obrazovanju, pogotovo kada su u pitanju filološke nauke.

 

Misija i djelatnost

Misija i djelatnosti Fakulteta usklađeni su sa ciljevima obrazovanja i kulture u EU koji podrazumijevaju očuvanje suvereniteta obrazovne politike država članica, kao i saradnju između država članica. Jedna od strateških vizija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost jeste podsticanje i uključivanje ove institucije u programe nauke i obrazovanja unutar EU, te sprovođenje ključne inicijative otvorene metode koordinacije (OMC) i strateških ciljeva evropskog okvira saradnje u oblastima obrazovanja i obuke ET 2020, tako što će sve aktivnosti Fakulteta imati međunarodnu dimenziju, promovisati višejezičnost, ravnopravnost i inkluzivni pristup nauci i obrazovanju.

Osim toga, Fakultet svojim radom konstantno promoviše i unapređuje ono što su EU smjernice Strategije za mlade (2010-2018). Fakultet stvara jednake mogućnosti obrazovanja i učešća na tržištu rada za mlade ljude širom Evrope, i podstiče ih da postanu aktivni građani društva. Ciljevi Strategije jesu saradnja sa zemljama članicama i strukturirani dijalog, omladinski rad i promovisanje proaktivnog učešća mladih u svim strukturama evropskog društva, povećanje njihove mobilnosti i interakcije kroz podršku razmjena, inicijativa i aktivnosti u polju djelovanja mladih, što Fakultet za crnogorski jezik svakodnevno unapređuje.

Baza podataka

Od sada sva izdanja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće dostupna u bazi podataka na oficijelnom sajtu. Ovo je prva ovakva platforma za naučno-istraživačke poduhvate u Crnoj Gori koja pruža mogućnost da uz jednostavnu registraciju koristite bogat fond akademskih istraživanja i znanja za svoja lična istraživanja i obrazovanje, kao i da posredstvom bloga učestvujete u dinamičnoj raspravi i razmjeni znanja. Osim toga, platforma omugućuje i detaljnu pretragu potrebnih informacija i detalja o autorima, knjigama i problemima.

Humanističke nauke u velikom su zaostatku za drugim naukama. Djelimično jer se u njih malo ulaže, djelimično jer privredna društva rijetko vide korist u njima. Realizacijom ovog projekta, posebno digitalizacijom naučnog fonda Fakulteta za crnogorski jezik i književnost odrediće se smjernice za razvoj humanistike, te potencijalno otvoriti novi prostori za saradnju s privrednim sektorom.

Projekat je afirmacija crnogorske filologije i montenegristike uopšte. Montenegristika kao naučna oblast koja izučava i promoviše crnogorsku kulturu, identitet i nauku u doskorašnjim društveno-istorijskim uslovima nije imala mogućnosti da se etablira. Međutim, obnova državnosti nužno je dovela i do stvaranja i obnove institucija koje će se baviti valorizacijom ukupne kulturne baštine. Baza podataka Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u okviru koje će biti aktiviran prvi naučni blog u Crnoj Gori važan je prilog tome procesu.

#iguru_soc_icon_wrap_65e60b09756ec a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_65e60b09756ec a:hover{ background: transparent; border-color: #112248; }#iguru_soc_icon_wrap_65e60b09756ec a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_65e60b09756ec a:hover{ color: #ffffff; }